Økologi i haven

Brug hovedet i stedet for sprøjten

Der kunne skrives tykke bøger om kemiske sprøjtemidlers virkninger og bivirkninger. Men hvorom alting er, så forstyrrer sprøjtegifte det mikrobiologiske liv i mulden og dræber ofte - foruden de skadelige insekter - nyttige arter, der lever af skadedyr. Der er risiko for nedvaskning af sprøjtemidler eller deres nedbrydningsprodukter til grundvandet. Mange midler er giftige for mennesker - ikke mindst børn. Og endelig er der sundhedsrisici og affaldsproblemer i forbindelse med selve produktionen.

Økologien starter inde i dig selv. Sålænge du betragter jorden som et nødvendigt onde til dine planter at stå fast i og havearbejdet som en sur pligt eller først luger når ukrudtet står højt. Så længe får du ikke meget held med økologisk dyrkning. Sålænge jorden er en fjende, der skal overvindes, når man længst med sprøjte, fræser og kunstgødning. For at dyrke økologisk må du udvikle lidt af den fornemmelse for jord, ukrudt, afgrøder og vejrlig, som de gamle landmænd havde, før de bare kunne springe op på en traktor med et helt spand hestekræfter.

Det gælder om at iagttage mere og knokle mindre, det er f.eks. meget nemt at fjerne ukrudtet, når det har 2 kimblade, især hvis det er solskin og blæst. Men det er meget besværligt, når ukrudtet er 5 cm højt og vejret er fugtigt.

En økologisk have, giver først den fulde glæde, når man begynder at kende sin jord, ved hvordan den reagerer, hvor længe man skal vente efter regn før den er nem og tilgængelig. En have kan ikke passes ind i familiens hårdtbookede kalender. Selvom der er 4 ekstra fridage i påsken, er det ikke sikkert at vejrguderne lægger bygerne, så din jord er bekvem på den dag du sætter af i kalenderen. Arbejdet i haven må planlægges på jordens præmisser. Det gælder iøvrigt også anvisningerne i denne bog, de gode helt igennem økologiske råd må tillempes netop din jord, og det er ikke sikkert at alle rådene fungerer i din praksis.

(uddrag af: Heine Refsing: "Dyrk haven økologisk - i naturlig balance". Forlaget Frydenlund, 1998)

Skadedyr, sygdomme og ukrudt plager mange haveejere, og ofte griber man til sprøjtemidler for at løse problemerne. Men der findes alternativer.

"Dyrk haven økologisk" handler om, hvordan besværlighederne kan løses gennem et samarbejde med havens fugle, nyttige insekter, og jordens mikroorganismer. Haven er et stykke natur og bogen beskriver hvordan en mangfoldighed af arter kan skabe den balance, som forhindrer enkelte arter i at tage overhånd og blive et problem.

"Dyrk haven økologisk" giver mange praktiske råd til brug i køkkenhaven, prydhaven og drivhuset.

 
Jordbær Kartoffeldyrkning Mere om kartofler
Grønsagsfrø Såtider for grønsager Månens indflydelse
Krydderurter, artikel Hvidløg Lavendel(-hæk)
Bambus Græsplænen Svampeturen
Vanding Økologi i haven Miljøplanter
Sommerblomster Blomster i krukker Oldenborrens livscyklus
Litteratur Højbede Gødningsplan
Plantesygdomme Hæk Tips om afskårne blomster
Skvalderkål