Hæk

Plantning:
Hækplanter har bedst af at blive plantet indenfor 1-2 dage. Ønsker du at opbevare dem længere er det absolut bedst at tage poserne af planterne, løsne båndene for herefter at grave en rende i jorden, som skal være så dyb, at jorden går ca. 5 cm. op over rodhalsen. Herefter vandes planterne i renden før rødderne dækkes til med jord og trædes til sidst, så jorden slutter tæt til omkring rødderne På denne måde kan planterne stå i flere måneder, dog skal de plantes før udspring i foråret.

ønsker du at plante en hæk i naboskellet, ud til fortov eller grænsende op til offentlig vej, gælder det altid, at man har ret til at plante midt i skellet. Skal der plantes langs en mur, kunstigt hegn eller lignende anbefales det, at afstanden er min. 50 cm. ved mindre hække, og fra 75-100 cm. ved større hække som bøg og spiraea.

Plantningen kan foregå på mange måder, men den hurtigste og mest enkle er, at du starter med at spænde en snor ud, der hvor midten af hækken skal gå. Herefter markeres der med spadespidsen, hvor snoren går, hvorefter snoren fjernes. Er i 2 personer til at plante hækken, graver den ene person det første hul i markeringen i en dybde, så rødderne på planterne kan hænge frit i hullet. Den anden person placerer planten i hullet og holder fast i planten, så rodhalsen er ca. 5 cm. under jordoverfladen, medens den første person graver hul nr.2 og smider jorden fra det hul hen i hul nr.1 o.s.v.
Efter plantningen rettes planterne op ved at trække let i dem samtidig med, at der trædes til omkring plantens rodhals. Til sidst vandes der af flere gange, så jorden sætter sig omkring rødderne.

Til klippede hække beregnes ca. 4 planter Pr. løbende meter, uklippede 2-3 planter. Ønskes et hurtigere resultat kan man plante i flere rækker forskudt fra hinanden.

Jordbær Kartoffeldyrkning Mere om kartofler
Grønsagsfrø Såtider for grønsager Månens indflydelse
Krydderurter, artikel Hvidløg Lavendel(-hæk)
Bambus Græsplænen Svampeturen
Vanding Økologi i haven Miljøplanter
Sommerblomster Blomster i krukker Oldenborrens livscyklus
Litteratur Højbede Gødningsplan
Plantesygdomme Hæk Tips om afskårne blomster
Skvalderkål